Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

 

Konsumenttvistnämnd

Som konsument har du möjlighet att få din tvist med advokatbyrån prövad av Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Nämnden är en godkänd nämnd för alternativ tvistlösning enligt lagen (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden. Nedan framgår kontaktuppgifter till konsumenttvistnämnden

Postadress:
Konsumenttvistnämnden, Sveriges advokatsamfund
Box 27321
102 54 Stockholm

E-post:
konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se

Webbplats:
www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden