Kompetens, engagemang, empati och tillgänglighet

OM WEGA

Om WEGA Advokater

WEGA Advokater är den humanjuridiska byrån som alltid har klienten i fokus. Oavsett vilket behov av juridiskt stöd du har – litet som stort – kan du som klient alltid känna dig trygg med att kompetens, engagemang, empati och tillgänglighet är kärnan i vårt arbete.

Samtliga av advokatbyråns medarbetare har lång erfarenhet av att arbeta med byråns rättsområden och besitter även specialistkompetens inom flera av dessa områden.

Verksamhetsområden

Hos oss kan du som är i behov av professionell juridisk rådgivning i frågor som rör brottmål, familjerätt, socialrätt, internationell familjerätt eller migrationsrätt få hjälp och vägledning kring ditt ärende.

Finansiering

Att anlita professionell juridisk hjälp kan vara förenat med en kostnad för klienten. I många fall täcks dock kostnaderna till stor del av rättsskyddet i din hemförsäkring eller av statlig rättshjälp.

Våra medarbetare

Samtliga medarbetare på WEGA Advokater drivs av att göra det yttersta för dig som klient. Vi har kunniga advokater och jurister med specialistkompetens inom flera rättsområden och lång erfarenhet av att arbeta inom advokatbyråns samtliga rättsområden.

Våra medarbetare arbetar för att tillvarata dina intressen, vara din personliga guide och säkerställa din trygghet genom hela processen och det är ett ansvar alla våra jurister tar på största allvar.

Vi på WEGA